1

For All Mankind Za čitavo čovečanstvo
1h | (2019)


Serija istražuje šta bi se dogodilo da se globalna svemirska trka nikada nije završila.

Drama Naučna fantastika
IMDb 6.6/10


1
1 1

© 2017 |   All Rights Reserved |   serijeonline.net