1
1


prijavi gresku :

Kako bi ste prijavili grešku u vezi serije, filma ili prevoda, molimo vas da ostavite komentar ispod:

1

Ili nas kontaktirajte pomocu facebook stranice:Hvala!Česta pitanja su :
1. Zašto mi iskace Youtube?2. Nakon reklame snimak "samo vrti"?3. Zašto ne radi prevod?4. Zašto reklame?

serijeonline.net i gledajonline.net su besplatani za vas korisnike, ali ne i za nas, reklame su jedini način da ovaj sajt ostane aktivan, a za uzvrat nudimo vam više od 25,000 epizoda i 8,000 filmova.

Hvala!

1